Friday, 12 December 2008

Luang Phor Toh's LangTau Pidta.
Luang Phu Toh Wat Pradoochimplee .
Langtau is one of the Famous Pidta from Luang Phu Toh .

Phra Pidta Lang Tau, Nur Phong Bailan, B.E.2521 (900 pcs)