Thursday, 18 December 2008

Pra si sa lam ngeng Katha by LP Yaem

Luang Phor Yam (Yaem) Wat Sam Ngan

(Prasisalamngeang Katha)


"Namo tassa Bhagavato Arahato Samma-sambuddhassa" (3 times)

Pan Ja Ma Lay Pan Ja Ma Ma

Phra See Sa Lang Ngang

Jit Tang Pi Ti Ri Ni So

Jit Tang Pi Ti Ri Ni May

Nang Sang Vi To Ti Mut Tang

Na Ma Pa Ta Ma A U (9 times)
Thanks to Provider : Mike bro.